IPv6

IPv6 beter begrijpen

Verschil tussen IPv4 en IPv6

IPv4 bestaat uit een 32 bits adres opgedeeld in 4 blokken van 8 bits.
Elke blok van 8 bits octet genoemd wordt voorgestel door een decimaal getal tussen 0 en 255. Bijgevolg krijg je deze voorstelling (willekeurig) 192.168.0.10  met puntjes tussen de blokken.

IPv6 bestaat uit een 128 bits adres opgedeeld in 8 blokken van 16 bits.
Elk blok van 16 bits wordt voorgesteld door een hexadecimaal getal tussen 0 en ffff. Bijgevolg krijg je deze voorstelling (willekeurig) 1234:abcd:12ab:0000:ffff:cd99:0;56ef met dubbele punten tussen de blokken.

Hoe wordt een IPv6 adres opgebouwd?

Veel routers gebruiken prefix delegation en SLAAC.
Wat wil dit zeggen? Uw internet provider kent u de prefix toe in 64 bit formaat. Dat zal normaal een fixed adres zijn. Bijvoorbeeld: 2a02:1811:9c2e:ed00. Dit blijft ongewijzigd.
Uw router gaat daar nu de volgende 64 bits achter hangen voor elk aangesloten toestel. Meestal volgens het SLAAC protocol. Hoe werkt dit protocol?
Daarvoor wordt eerst het mac-adress van het aangesloten toestel bekeken.
We nemen dit voorbeeld: 28:57:be:2a:68:b9. Zoals je merkt bestaat dit maar uit 48 bits.
Eerst wordt dit mac-adress opgesplitst in 2 blokken
28:57:be en 2a:68:b9
Nu wordt er tussen de blokken het Hexadecimaal getal fffe gevoegd.
Dit geeft als resultaat: 28:57:be:ff:fe:2a:68:b9. Zo hebben we al een 64 bit getal.
Volgende stap is het eerste hexadecimaal getal te verhogen met 2. In dit geval wordt 28 veranderd naar 2a. Nu krijgen we dit getal: 2a:57:be:ff:fe:2a:68:b9. Vervolgens wordt dit samengevoegd naar 4 blokken om overeen te stemmen met de schrijfwijze van een IPv6 adres en wordt dit 2a57:beff:fe2a:68b9. Nu wordt achteraan de prefix geplakt ons toegekend door de provider met als resultaat een volwaardig 128 bits IPv6 adres: 2a02:1811:9c2e:ed00: 2a57:beff:fe2a:68b9

Als je goed kijkt zie je ook dat uw router aan de WAN zijde een afwijkend IPv6 adres krijgt. Dit is enkel bedoeld voor communicatie tussen de servers van uw provider en uw router.

Waarom zie ik soms IPv6 adressen met een afwijkende schrijfwijze?

Eerst en vooral is bijvoorbeeld 1:2:3:0:5:6:7:8 een mogelijk IPv6 adres want elk getal tussen 0 en ffff is juist. Voorloopnullen mogen weggelaten worden. Dit komt normaal niet voor.

Nemen we nu het IPv6 adres 2a02:1811:9c2e:0000:2a57:beff:fe2a:68b9 dit mag ook weergegeven worden als 2a02:1811:9c2e:0:2a57:beff:fe2a:68b9 maar hier mag ook de nul weggelaten worden wat als resultaat het volgende geeft 2a02:1811:9c2e::2a57:beff:fe2a:68b9. Alle achtereenvolgende nullen mogen weggelaten worden zodat enkel de 2 dubbele punten nog overblijven. Je kan dit maar 1 maal doen in een adres. 2a02:1811:9c2e::2a57:beff::68b9 is niet toegelaten.

Nog dit.

Er bestaat ook nog een andere methode voor toekenning van IPv6 adressen en dat is DHCPv6 maar is niet ondersteund door android.

Een andere mogelijkheid is uw toestellen handmatig een IPv6 adres toe te kennen. Voor zover uw router dit toelaat. Dan kan je tot dit resultaat komen: 2a03:2880:f121:83:face:b00c:0:25de. Het grapje dat Facebook uithaalt in zijn IPv6 adres.

Tot slot.

IPv6 DNS server Telenet:
2a02:1800:100::45:1 of voluit 2a02:1800:100:0:0:0:45:1.
Alternatieve IPv6 DNS servers:

2001:1608:10:25::1c04:b12f – resolver1.dns.watch
2001:1608:10:25::9249:d69b – resolver2.dns.watch

Bronnen:

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.